Bouwvergunning Den Haag

Je hebt in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig wanneer je plannen hebt om je woning in Den Haag te verbouwen? Voor bijvoorbeeld een nieuwe dakkapel, uitbouw, dakopbouw of het verwijderen van een draagmuur moet je goed controleren of er een omgevingsvergunning nodig is. Op deze pagina leggen we je uit wat er bij zo’n omgevingsvergunning komt kijken.

Een bouwvergunning heet tegenwoordig een omgevingsvergunning, omdat bouwwerkzaamheden vaak verder gaan dan daadwerkelijk bouwen of verbouwen. Want ook voor het aanpassen van een terrein, het splitsen van woonruimten of een andere functie aan een gebouw geven, is een omgevingsvergunning nodig.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning hoeft niet ingewikkeld te zijn. Veel gemeenten, dus ook Den Haag, hebben vaste en duidelijke procedures voor dit proces. En natuurlijk helpen wij je graag bij het indienen van zo’n aanvraag. Door het aanvragen van inmiddels honderden omgevingsvergunningen weten wij exact welke informatie bij welke aanvraag gewenst is.

Een bouwvergunning in Den Haag aanvragen

Dit heeft de gemeente Den Haag van je nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

 1. Bouwtekeningen waarop duidelijk is aangegeven wat de bestaande en de nieuwe situatie van de woning is. De woning is uitgewerkt in plattegronden, doorsneden en gevels. Alle tekeningen moeten voorzien zijn van relevante maatvoering en op schaal zijn getekend.
 2. Een overzicht van bouwkundige details. Denk hierbij aan hoogten, doorsneden, kleuren, materialen etc.
 3. Foto’s, ook van de omgeving.
 4. Constructieve tekeningen en berekeningen, voorzien van een stempelplan. De berekeningen zijn nodig om aan te tonen dat de bouwaanvraag voldoet aan het bouwbesluit.
 5. Aanvraagformulieren met jouw persoonlijke gegevens en een omschrijving van de bouw of verbouwing.
 6. Afhankelijk van je aanvraag kan ook een bodemonderzoek nodig zijn.
 7. Een sloopmelding wanneer sprake is van meer dan 10 m³ bouwafval. Dit moet 4 weken voor aanvang van de sloop zijn ingediend. Vergeet ook niet dat er een asbestinventarisatie nodig is wanneer het pand vóór 1994 is gebouwd. Deze inventarisatie moet door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.
Een bouwvergunning in Den Haag aanvragen

Dit heeft de gemeente Den Haag van je nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

 1. Bouwtekeningen waarop duidelijk is aangegeven wat de bestaande en de nieuwe situatie van de woning is. De woning is uitgewerkt in plattegronden, doorsneden en gevels. Alle tekeningen moeten voorzien zijn van relevante maatvoering en op schaal zijn getekend.
 2. Een overzicht van bouwkundige details. Denk hierbij aan hoogten, doorsneden, kleuren, materialen etc.
 3. Foto’s, ook van de omgeving.
 4. Constructieve tekeningen en berekeningen, voorzien van een stempelplan. De berekeningen zijn nodig om aan te tonen dat de bouwaanvraag voldoet aan het bouwbesluit.
 5. Aanvraagformulieren met jouw persoonlijke gegevens en een omschrijving van de bouw of verbouwing.
 6. Afhankelijk van je aanvraag kan ook een bodemonderzoek nodig zijn.
 7. Een sloopmelding wanneer sprake is van meer dan 10 m³ bouwafval. Dit moet 4 weken voor aanvang van de sloop zijn ingediend. Vergeet ook niet dat er een asbestinventarisatie nodig is wanneer het pand vóór 1994 is gebouwd. Deze inventarisatie moet door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.
Een bouwvergunning in Den Haag aanvragen

Dit heeft de gemeente Den Haag van je nodig bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

 1. Bouwtekeningen waarop duidelijk is aangegeven wat de bestaande en de nieuwe situatie van de woning is. De woning is uitgewerkt in plattegronden, doorsneden en gevels. Alle tekeningen moeten voorzien zijn van relevante maatvoering en op schaal zijn getekend.
 2. Een overzicht van bouwkundige details. Denk hierbij aan hoogten, doorsneden, kleuren, materialen etc.
 3. Foto’s, ook van de omgeving.
 4. Constructieve tekeningen en berekeningen, voorzien van een stempelplan. De berekeningen zijn nodig om aan te tonen dat de bouwaanvraag voldoet aan het bouwbesluit.
 5. Aanvraagformulieren met jouw persoonlijke gegevens en een omschrijving van de bouw of verbouwing.
 6. Afhankelijk van je aanvraag kan ook een bodemonderzoek nodig zijn.
 7. Een sloopmelding wanneer sprake is van meer dan 10 m³ bouwafval. Dit moet 4 weken voor aanvang van de sloop zijn ingediend. Vergeet ook niet dat er een asbestinventarisatie nodig is wanneer het pand vóór 1994 is gebouwd. Deze inventarisatie moet door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Hoe gaat het dan verder?

Met alle tekeningen en aanvullende informatie kunnen wij namens jou eventuele betrokken partijen aan het werk zetten. Denk hierbij aan een constructeur of een bouwfysicus. De constructeur berekent of het voorgestelde ontwerp en gekozen wanden en daken sterk genoeg zijn. De Bouwfysicus berekend of het ontwerp voldoet aan onderdelen uit het bouwbesluit zoals de hoeveelheid daglicht en verse lucht die de woning binnenkomt. De resultaten hiervan, verwerken wij op onze bouwtekening en samen met andere formulieren dienen we alles vervolgens in bij de gemeente Den Haag via de website Omgevingsloket.nl.

Hoelang duurt het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Het tijdspad van de aanvraag van een omgevingsvergunning hangt af van verschillende factoren. Gaat het om een ‘eenvoudige’ aanvraag via een zogenoemde reguliere procedure, dan krijg je binnen 8 weken een reactie van de gemeente. Wanneer de gemeente extra informatie nodig heeft om te kunnen beslissen, wordt de termijn opgeschort tot die gegevens zijn aangeleverd. Ook mag de gemeente de beslistermijn verlengen met 6 weken.

Het kan ook zijn dat er voor jouw plan een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. In dat geval kan de behandeling langer duren.

Als de omgevingsvergunning is verleend, ligt jouw plan 6 weken ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in die periode nog bezwaar maken. Gebeurt dat niet, dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kun je aan de slag.

Wat doe je bij een bezwaar op je omgevingsvergunning?

Nadat de omgevingsvergunning is verleend, geldt er een wettelijke bezwaartermijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de verleendeomgevingsvergunning.
Tijdens deze bezwaartermijn mag je in principe bouwen maar volledig op eigen risico. Er kan namelijk nog bezwaar op de plannen komen. Als er bezwaar wordt ingediend, dan zal de gemeente de zaak opnieuw beoordelen en eventueel aanvullende informatie opvragen. Dit kan leiden tot aanpassingen of zelfs intrekking van de vergunning.

Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de vergunning na afloop van de bezwaartermijn onherroepelijk en kan er gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Het is echter wel belangrijk om te controleren of er nog andere vereisten zijn voordat er gestart wordt met de bouw, zoals het aanvragen van een sloopvergunning bij meer dan 10m3 afval.

Wanneer er bezwaar wordt ingediend tegen het afgeven van de omgevingsvergunning zal de gemeente het bezwaarschrift in behandeling nemen. Het proces ziet er dan alsvolgt uit;

 • Ontvangst van het bezwaarschrift: De gemeente zal het bezwaarschrift binnen twee weken na ontvangst bevestigen aan de indiener van het bezwaarschrift.
 • Hoorzitting: De gemeente kan ervoor kiezen om een hoorzitting te organiseren waarbij de indiener van het bezwaarschrift de kans krijgt om zijn/haar bezwaren mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting kunnen ook andere belanghebbenden aanwezig zijn om hun standpunten te uiten. De hoorzitting moet in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift plaatsvinden.
 • Besluit op bezwaar: Na de hoorzitting zal de gemeente een besluit nemen op het bezwaarschrift. De gemeente heeft hier in principe twaalf weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na afloop van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Als de gemeente besluit om een adviescommissie in te schakelen, dan geldt een beslistermijn van achttien weken.
 • Beroep: Als de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is met het besluit op bezwaar, dan kan hij/zij binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het proces van bezwaar maken kan enige tijd in beslag nemen en kan vertraging opleveren voor het bouwproject. Het is daarom belangrijk om eventuele bezwaren vooraf zoveel mogelijk te voorkomen en tijdig te bespreken met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Om alles zo snel mogelijk af te handelen, helpen wij je graag met het samenstellen van een complete aanvraag.

Heb je verbouwplannen, wil je advies over verbouwen of renoveren laten we kennismaken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Voor de aanvraag en behandeling van een omgevingsvergunning betaal je leges. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verbouwingsplan en kan ook per gemeente verschillen. Op de website van Eigenhuis kan je opzoeken hoe hoog de leges bij jou gemeente zijn. de leges zijn vaak gebasseerd op een percentage van de bouwkosten. De leges betaal je over de onderdelen die je aanvraagt. Je hoeft dus niet de totale bouwkosten aan de gemeente door te geven. Bij een grondige verbouwing hoef je bijvoorbeeld alleen voor een constructievedoorbraak te betalen wanneer dit het enige onderdeel is waarvoor een vergunning nodig is.

Mocht het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen, dan zijn de leges hoger omdat er meer onderzoek en tijd nodig is.

Hoe gaat het dan verder?

Met alle tekeningen en aanvullende informatie kunnen wij namens jou eventuele betrokken partijen aan het werk zetten. Denk hierbij aan een constructeur of een bouwfysicus. De constructeur berekent of het voorgestelde ontwerp en gekozen wanden en daken sterk genoeg zijn. De Bouwfysicus berekend of het ontwerp voldoet aan onderdelen uit het bouwbesluit zoals de hoeveelheid daglicht en verse lucht die de woning binnenkomt. De resultaten hiervan, verwerken wij op onze bouwtekening en samen met andere formulieren dienen we alles vervolgens in bij de gemeente Den Haag via de website Omgevingsloket.nl.

Hoelang duurt het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Het tijdspad van de aanvraag van een omgevingsvergunning hangt af van verschillende factoren. Gaat het om een ‘eenvoudige’ aanvraag via een zogenoemde reguliere procedure, dan krijg je binnen 8 weken een reactie van de gemeente. Wanneer de gemeente extra informatie nodig heeft om te kunnen beslissen, wordt de termijn opgeschort tot die gegevens zijn aangeleverd. Ook mag de gemeente de beslistermijn verlengen met 6 weken.

Het kan ook zijn dat er voor jouw plan een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. In dat geval kan de behandeling langer duren.

Als de omgevingsvergunning is verleend, ligt jouw plan 6 weken ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in die periode nog bezwaar maken. Gebeurt dat niet, dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kun je aan de slag.

Wat doe je bij een bezwaar op je omgevingsvergunning?

Nadat de omgevingsvergunning is verleend, geldt er een wettelijke bezwaartermijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de verleendeomgevingsvergunning.
Tijdens deze bezwaartermijn mag je in principe bouwen maar volledig op eigen risico. Er kan namelijk nog bezwaar op de plannen komen. Als er bezwaar wordt ingediend, dan zal de gemeente de zaak opnieuw beoordelen en eventueel aanvullende informatie opvragen. Dit kan leiden tot aanpassingen of zelfs intrekking van de vergunning.

Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de vergunning na afloop van de bezwaartermijn onherroepelijk en kan er gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Het is echter wel belangrijk om te controleren of er nog andere vereisten zijn voordat er gestart wordt met de bouw, zoals het aanvragen van een sloopvergunning bij meer dan 10m3 afval.

Wanneer er bezwaar wordt ingediend tegen het afgeven van de omgevingsvergunning zal de gemeente het bezwaarschrift in behandeling nemen. Het proces ziet er dan alsvolgt uit;

 • Ontvangst van het bezwaarschrift: De gemeente zal het bezwaarschrift binnen twee weken na ontvangst bevestigen aan de indiener van het bezwaarschrift.
 • Hoorzitting: De gemeente kan ervoor kiezen om een hoorzitting te organiseren waarbij de indiener van het bezwaarschrift de kans krijgt om zijn/haar bezwaren mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting kunnen ook andere belanghebbenden aanwezig zijn om hun standpunten te uiten. De hoorzitting moet in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift plaatsvinden.
 • Besluit op bezwaar: Na de hoorzitting zal de gemeente een besluit nemen op het bezwaarschrift. De gemeente heeft hier in principe twaalf weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na afloop van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Als de gemeente besluit om een adviescommissie in te schakelen, dan geldt een beslistermijn van achttien weken.
 • Beroep: Als de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is met het besluit op bezwaar, dan kan hij/zij binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het proces van bezwaar maken kan enige tijd in beslag nemen en kan vertraging opleveren voor het bouwproject. Het is daarom belangrijk om eventuele bezwaren vooraf zoveel mogelijk te voorkomen en tijdig te bespreken met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Om alles zo snel mogelijk af te handelen, helpen wij je graag met het samenstellen van een complete aanvraag.

Heb je verbouwplannen, wil je advies over verbouwen of renoveren laten we kennismaken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Voor de aanvraag en behandeling van een omgevingsvergunning betaal je leges. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verbouwingsplan en kan ook per gemeente verschillen. Op de website van Eigenhuis kan je opzoeken hoe hoog de leges bij jou gemeente zijn. de leges zijn vaak gebasseerd op een percentage van de bouwkosten. De leges betaal je over de onderdelen die je aanvraagt. Je hoeft dus niet de totale bouwkosten aan de gemeente door te geven. Bij een grondige verbouwing hoef je bijvoorbeeld alleen voor een constructievedoorbraak te betalen wanneer dit het enige onderdeel is waarvoor een vergunning nodig is.

Mocht het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen, dan zijn de leges hoger omdat er meer onderzoek en tijd nodig is.

Hoe gaat het dan verder?

Met alle tekeningen en aanvullende informatie kunnen wij namens jou eventuele betrokken partijen aan het werk zetten. Denk hierbij aan een constructeur of een bouwfysicus. De constructeur berekent of het voorgestelde ontwerp en gekozen wanden en daken sterk genoeg zijn. De Bouwfysicus berekend of het ontwerp voldoet aan onderdelen uit het bouwbesluit zoals de hoeveelheid daglicht en verse lucht die de woning binnenkomt. De resultaten hiervan, verwerken wij op onze bouwtekening en samen met andere formulieren dienen we alles vervolgens in bij de gemeente Den Haag via de website Omgevingsloket.nl.

Hoelang duurt het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Het tijdspad van de aanvraag van een omgevingsvergunning hangt af van verschillende factoren. Gaat het om een ‘eenvoudige’ aanvraag via een zogenoemde reguliere procedure, dan krijg je binnen 8 weken een reactie van de gemeente. Wanneer de gemeente extra informatie nodig heeft om te kunnen beslissen, wordt de termijn opgeschort tot die gegevens zijn aangeleverd. Ook mag de gemeente de beslistermijn verlengen met 6 weken.

Het kan ook zijn dat er voor jouw plan een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. In dat geval kan de behandeling langer duren.

Als de omgevingsvergunning is verleend, ligt jouw plan 6 weken ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in die periode nog bezwaar maken. Gebeurt dat niet, dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kun je aan de slag.

Wat doe je bij een bezwaar op je omgevingsvergunning?

Nadat de omgevingsvergunning is verleend, geldt er een wettelijke bezwaartermijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de verleendeomgevingsvergunning.
Tijdens deze bezwaartermijn mag je in principe bouwen maar volledig op eigen risico. Er kan namelijk nog bezwaar op de plannen komen. Als er bezwaar wordt ingediend, dan zal de gemeente de zaak opnieuw beoordelen en eventueel aanvullende informatie opvragen. Dit kan leiden tot aanpassingen of zelfs intrekking van de vergunning.

Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt, dan wordt de vergunning na afloop van de bezwaartermijn onherroepelijk en kan er gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Het is echter wel belangrijk om te controleren of er nog andere vereisten zijn voordat er gestart wordt met de bouw, zoals het aanvragen van een sloopvergunning bij meer dan 10m3 afval.

Wanneer er bezwaar wordt ingediend tegen het afgeven van de omgevingsvergunning zal de gemeente het bezwaarschrift in behandeling nemen. Het proces ziet er dan alsvolgt uit;

 • Ontvangst van het bezwaarschrift: De gemeente zal het bezwaarschrift binnen twee weken na ontvangst bevestigen aan de indiener van het bezwaarschrift.
 • Hoorzitting: De gemeente kan ervoor kiezen om een hoorzitting te organiseren waarbij de indiener van het bezwaarschrift de kans krijgt om zijn/haar bezwaren mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting kunnen ook andere belanghebbenden aanwezig zijn om hun standpunten te uiten. De hoorzitting moet in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift plaatsvinden.
 • Besluit op bezwaar: Na de hoorzitting zal de gemeente een besluit nemen op het bezwaarschrift. De gemeente heeft hier in principe twaalf weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na afloop van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Als de gemeente besluit om een adviescommissie in te schakelen, dan geldt een beslistermijn van achttien weken.
 • Beroep: Als de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is met het besluit op bezwaar, dan kan hij/zij binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het proces van bezwaar maken kan enige tijd in beslag nemen en kan vertraging opleveren voor het bouwproject. Het is daarom belangrijk om eventuele bezwaren vooraf zoveel mogelijk te voorkomen en tijdig te bespreken met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Om alles zo snel mogelijk af te handelen, helpen wij je graag met het samenstellen van een complete aanvraag.

Heb je verbouwplannen, wil je advies over verbouwen of renoveren laten we kennismaken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Voor de aanvraag en behandeling van een omgevingsvergunning betaal je leges. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verbouwingsplan en kan ook per gemeente verschillen. Op de website van Eigenhuis kan je opzoeken hoe hoog de leges bij jou gemeente zijn. de leges zijn vaak gebasseerd op een percentage van de bouwkosten. De leges betaal je over de onderdelen die je aanvraagt. Je hoeft dus niet de totale bouwkosten aan de gemeente door te geven. Bij een grondige verbouwing hoef je bijvoorbeeld alleen voor een constructievedoorbraak te betalen wanneer dit het enige onderdeel is waarvoor een vergunning nodig is.

Mocht het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen, dan zijn de leges hoger omdat er meer onderzoek en tijd nodig is.

Een bouwvergunning aanvragen in Den Haag
Een bouwvergunning aanvragen in Den Haag
Een bouwvergunning aanvragen in Den Haag

Vergunningsvrij bouwen

Er zijn bepaalde situaties waarin je vergunningsvrij mag bouwen. Dit betekent dat je geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het bouwen van bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of bijgebouw zoals een schuur. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om vergunningsvrij te mogen bouwen. Zo mag de bouwactiviteit bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en moet het bouwwerk aan bepaalde afmetingen en hoogtes voldoen. Ook zijn er regels voor de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte, afstand tot de erfgrens en de woning van de buren.

Als je vergunningsvrij wilt bouwen helpen we je graag om te controleren of jouw bouwplannen hieraan voldoen.

Vergunningsvrije dakkapel

Een dakkapel kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij worden gebouwd. Zo mag een dakkapel met een plat dak vaak aan de zijkant of achterzijde van het dakvlak dat niet naar openbaargebied is gekeerd worden geplaatst.

De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter. Daarnaast moet de dakkapel aan de zijkanten op minimaal 0,5 meter van de erfgrens worden geplaatst, tussen de 0,5 en 1 meter van de dakgoot zitten, meer dan 0,5 meter onder de nok uitkomen en mag het oppervlak van de dakkapel niet meer dan 50% van het dakvlak beslaan.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, gelden echter andere regels. In dat geval kan het zijn dat er toch een vergunning nodig is voor het plaatsen van een dakkapel.

Vergunningsvrije uitbouw

Een uitbouw aan je woning kan in veel gevallen vergunningsvrij zijn. Dit hangt af van de afmetingen en de locatie van de uitbouw.

Een vergunningsvrije uitbouw mag tot maximaal 4 meter van je woning en niet hoger dan 30cm boven de eerste bouwlaag uitkomen. Heeft je huis maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder omgevingsvergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan 5 meter.

In het zogenoemde achtererfgebied van je woning mag je tot 4 meter achter en naast je woning uitbreiden met hoofdfuncties. Verder dan 4m gelden er andere regels. Je mag daar alleen ondergeschikte functies zoals berging garage etc plaatsen. In veel gemeenten wordt een kantoorruimte ook als ondergeschikt gezien. Er is vanuit de regelgeving nog geen antwoord of dit wordt gezien als hoofdfunctie of als bijgebouw. Mocht je achtererfgebied groot genoeg zijn mag je de eerder genoemde 4 meter aan hoofdfuncties wel aansluiten aan de ondergeschikte functies. Eis is dat de ruimtes afsluitbaar zijn van elkaar. Op deze manier is het ons gelukt een kantooruimte achter een woning te realiseren. In dezelfde look en feel als de woonkamer en afsluitbaar via een transparante schuifdeur. Een bijgebouw dat bijdraagt aan de ruimtelijkheid van de woning.

Een vergunningsvrije uitbouw mag niet hoger zijn dan 30cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Heeft het pand waarin je woont maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder vergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan
5 meter.

Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van je woning mogen altijd 3 meter hoog zijn. Indien je hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van je buren om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt weggenomen.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als je woning een monument is, kunnen er andere regels gelden en kan er alsnog een vergunning nodig zijn.

De regelgeving rond het vergunninsvrij bouwen van een uitbouw kan complex zijn. Als je twijfelt of jouw plannen voor een uitbouw vergunningsvrij zijn of niet exact weten hoe jou achtererfgebied loopt. We kijken graag met je mee. Vaak kan met een paar slimme aanpassingen van een plan het moeten aanvragen van een omgevingsvergunning voorkomen worden.

Vergunningsvrij bouwen

Er zijn bepaalde situaties waarin je vergunningsvrij mag bouwen. Dit betekent dat je geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het bouwen van bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of bijgebouw zoals een schuur. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om vergunningsvrij te mogen bouwen. Zo mag de bouwactiviteit bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en moet het bouwwerk aan bepaalde afmetingen en hoogtes voldoen. Ook zijn er regels voor de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte, afstand tot de erfgrens en de woning van de buren.

Als je vergunningsvrij wilt bouwen helpen we je graag om te controleren of jouw bouwplannen hieraan voldoen.

Vergunningsvrije dakkapel

Een dakkapel kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij worden gebouwd. Zo mag een dakkapel met een plat dak vaak aan de zijkant of achterzijde van het dakvlak dat niet naar openbaargebied is gekeerd worden geplaatst.

De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter. Daarnaast moet de dakkapel aan de zijkanten op minimaal 0,5 meter van de erfgrens worden geplaatst, tussen de 0,5 en 1 meter van de dakgoot zitten, meer dan 0,5 meter onder de nok uitkomen en mag het oppervlak van de dakkapel niet meer dan 50% van het dakvlak beslaan.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, gelden echter andere regels. In dat geval kan het zijn dat er toch een vergunning nodig is voor het plaatsen van een dakkapel.

Vergunningsvrije uitbouw

Een uitbouw aan je woning kan in veel gevallen vergunningsvrij zijn. Dit hangt af van de afmetingen en de locatie van de uitbouw.

Een vergunningsvrije uitbouw mag tot maximaal 4 meter van je woning en niet hoger dan 30cm boven de eerste bouwlaag uitkomen. Heeft je huis maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder omgevingsvergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan 5 meter.

In het zogenoemde achtererfgebied van je woning mag je tot 4 meter achter en naast je woning uitbreiden met hoofdfuncties. Verder dan 4m gelden er andere regels. Je mag daar alleen ondergeschikte functies zoals berging garage etc plaatsen. In veel gemeenten wordt een kantoorruimte ook als ondergeschikt gezien. Er is vanuit de regelgeving nog geen antwoord of dit wordt gezien als hoofdfunctie of als bijgebouw. Mocht je achtererfgebied groot genoeg zijn mag je de eerder genoemde 4 meter aan hoofdfuncties wel aansluiten aan de ondergeschikte functies. Eis is dat de ruimtes afsluitbaar zijn van elkaar. Op deze manier is het ons gelukt een kantooruimte achter een woning te realiseren. In dezelfde look en feel als de woonkamer en afsluitbaar via een transparante schuifdeur. Een bijgebouw dat bijdraagt aan de ruimtelijkheid van de woning.

Een vergunningsvrije uitbouw mag niet hoger zijn dan 30cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Heeft het pand waarin je woont maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder vergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan
5 meter.

Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van je woning mogen altijd 3 meter hoog zijn. Indien je hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van je buren om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt weggenomen.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als je woning een monument is, kunnen er andere regels gelden en kan er alsnog een vergunning nodig zijn.

De regelgeving rond het vergunninsvrij bouwen van een uitbouw kan complex zijn. Als je twijfelt of jouw plannen voor een uitbouw vergunningsvrij zijn of niet exact weten hoe jou achtererfgebied loopt. We kijken graag met je mee. Vaak kan met een paar slimme aanpassingen van een plan het moeten aanvragen van een omgevingsvergunning voorkomen worden.

Vergunningsvrij bouwen

Er zijn bepaalde situaties waarin je vergunningsvrij mag bouwen. Dit betekent dat je geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor het bouwen van bijvoorbeeld een aanbouw, dakkapel of bijgebouw zoals een schuur. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om vergunningsvrij te mogen bouwen. Zo mag de bouwactiviteit bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en moet het bouwwerk aan bepaalde afmetingen en hoogtes voldoen. Ook zijn er regels voor de zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte, afstand tot de erfgrens en de woning van de buren.

Als je vergunningsvrij wilt bouwen helpen we je graag om te controleren of jouw bouwplannen hieraan voldoen.

Vergunningsvrije dakkapel

Een dakkapel kan onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij worden gebouwd. Zo mag een dakkapel met een plat dak vaak aan de zijkant of achterzijde van het dakvlak dat niet naar openbaargebied is gekeerd worden geplaatst.

De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter. Daarnaast moet de dakkapel aan de zijkanten op minimaal 0,5 meter van de erfgrens worden geplaatst, tussen de 0,5 en 1 meter van de dakgoot zitten, meer dan 0,5 meter onder de nok uitkomen en mag het oppervlak van de dakkapel niet meer dan 50% van het dakvlak beslaan.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, gelden echter andere regels. In dat geval kan het zijn dat er toch een vergunning nodig is voor het plaatsen van een dakkapel.

Vergunningsvrije uitbouw

Een uitbouw aan je woning kan in veel gevallen vergunningsvrij zijn. Dit hangt af van de afmetingen en de locatie van de uitbouw.

Een vergunningsvrije uitbouw mag tot maximaal 4 meter van je woning en niet hoger dan 30cm boven de eerste bouwlaag uitkomen. Heeft je huis maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder omgevingsvergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan 5 meter.

In het zogenoemde achtererfgebied van je woning mag je tot 4 meter achter en naast je woning uitbreiden met hoofdfuncties. Verder dan 4m gelden er andere regels. Je mag daar alleen ondergeschikte functies zoals berging garage etc plaatsen. In veel gemeenten wordt een kantoorruimte ook als ondergeschikt gezien. Er is vanuit de regelgeving nog geen antwoord of dit wordt gezien als hoofdfunctie of als bijgebouw. Mocht je achtererfgebied groot genoeg zijn mag je de eerder genoemde 4 meter aan hoofdfuncties wel aansluiten aan de ondergeschikte functies. Eis is dat de ruimtes afsluitbaar zijn van elkaar. Op deze manier is het ons gelukt een kantooruimte achter een woning te realiseren. In dezelfde look en feel als de woonkamer en afsluitbaar via een transparante schuifdeur. Een bijgebouw dat bijdraagt aan de ruimtelijkheid van de woning.

Een vergunningsvrije uitbouw mag niet hoger zijn dan 30cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Heeft het pand waarin je woont maar één bouwlaag, dan mag de uitbouw niet hoger zijn dan je woning. Verder geldt altijd de eis dat er zonder vergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan
5 meter.

Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van je woning mogen altijd 3 meter hoog zijn. Indien je hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van je buren om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt weggenomen.

Voor woningen die zijn gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als je woning een monument is, kunnen er andere regels gelden en kan er alsnog een vergunning nodig zijn.

De regelgeving rond het vergunninsvrij bouwen van een uitbouw kan complex zijn. Als je twijfelt of jouw plannen voor een uitbouw vergunningsvrij zijn of niet exact weten hoe jou achtererfgebied loopt. We kijken graag met je mee. Vaak kan met een paar slimme aanpassingen van een plan het moeten aanvragen van een omgevingsvergunning voorkomen worden.